સર્વ શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત આવી ભરતી, જાણો પગાર અને અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ

SSA Recruitment 2023: આ ભરતી દ્વારા જ્ઞાન સહાયકના પદ માટે પસંદગી પર, ઉમેદવારોને 24,000 રૂપિયાનો માસિક પગાર મળશે. 11 મહિના પૂરા થયા પછી અને ત્યારપછીના કોન્ટ્રાક્ટ રિન્યુઅલ પછી, મૂળભૂત પગારમાં 5 ટકાનો વધારો થશે.

સર્વ શિક્ષા અભિયાન હેઠળ જ્ઞાન સહાયકની જગ્યા માટે જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. આ માટેની ઓફિસર નોટીફીકેશન 24 ઓગસ્ટ, 2023ના રોજ પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી અને અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 4 સપ્ટેમ્બર, 2023 છે.

સર્વ શિક્ષા અભિયાન જ્ઞાન સહાયક ભરતી 2023

સર્વ શિક્ષા અભિયાન જ્ઞાન સહાયક ભરતી 2023

પગાર ધોરણ

આ ભરતીમાં જ્ઞાન સહાયકના પદ માટે પસંદગી પર, ઉમેદવારોને 24,000 રૂપિયાનો માસિક પગાર મળશે. 11-મહિનાના સમયગાળા પછી, કરારના રીન્યુઅલ પર, મૂળભૂત પગારમાં 5 ટકાનો વધારો કરવામાં આવશે.

પસંદગી પ્રક્રિયા

નોંધનીય છે કે આ ભરતીમાં ઉમેદવારોને 11 મહિનાના કરાર પર પસંદ કરવામાં આવશે. રસ ધરાવતા લોકો SSA વિભાગની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://gyansahayak.ssgujarat.org/ પર અરજી કરી શકે છે.

ઉંમર મર્યાદા

આ ભરતી માટે અરજી કરવા માટે, ઉમેદવારોની ઉંમર 40 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ.

આ રીતે અરજી કરો

અરજી કરવા માટે, કૃપા કરીને આ સ્ટેપ ફોલો કરો:

 • સર્વ શિક્ષા અભિયાનની અધિકૃત વેબસાઇટ https://gyansahayak.ssgujarat.org/ ની મુલાકાત લો.
 • “Registration Link” શૈક્ષણિક પર જઈ Click Here To Login/Register પર ક્લિક કરો.
 • રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ખુલશે જેમાં TAT Exam Year, TAT Seat No, Date of Birth, Email ID, Mobile Number, Password, Conform Password અને નીચે આપેલ Captcha કોડ ફીલ કરી વેરીફાઈ મોબાઈલ નંબર પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • રજીસ્ટર મોબાઈલ નંબર પર ઓટીપી આવશે તે દાખલ કરી રજીસ્ટર બટન પર ક્લિક કરવાનું રહેશે.
 • રજીસ્ટર થઈ ગયા પછી ઉમેદવારે Click Here To Login/Register પર જઈ લોગીન કરવાનો રહેશે.
 • લોગીન થઈ ગયા પછી Application Form પર ક્લિક કરવું.
 • ઉમેદવારે પોતાની સામાન્ય માહિતી ભરવાની રહેશે અને પાસપોર્ટ સાઇઝ નો ફોટો અને સિગ્નેચર અપલોડ કરવાની રહેશે.
 • નીચે બાહેધરી પર ટીક કરી નીચે સેવ બટન પર ક્લિક કરી નેક્સ્ટ બટન પર ક્લિક કરો.
 • ત્યાર પછી તમારા શૈક્ષણિક અને અન્ય ડોક્યુમેન્ટ ને અપલોડ કરવાના રહેશે.
 • તમામ ડોક્યુમેન્ટ અપલોડ થઈ ગયા પછી બેક બટન પર ક્લિક કરવાનું.
 • કન્ફર્મ બટન પર ક્લિક કરો. તમારું એપ્લિકેશન ફોર્મ પ્રિન્ટ કરી શકો છો.

તમારી અરજી સફળતાપૂર્વક સબમિટ કરવા માટે આ સૂચનાઓને કાળજીપૂર્વક અનુસરો તેની ખાતરી કરો.

સર્વ શિક્ષા અભિયાન જ્ઞાન સહાયક ભરતી 2023